Me väärtustame loodust ning meile on oluline anda oma panus looduse ja metsa hoidmisse. Seetõttu oleme võtnud eesmärgiks majandada jätkusuutlikult.

Puidu kasutamisel järgime põhimõtet „võta, aga pane tagasi“ – iga valmistatud toote kohta istutame 10 puud.

Kliendid saavad panna puuga kaasa oma inspireeriva mõtte või sõnumi, mida tulevased põlved saavad lugeda. Istutamispäeval paigaldame infotahvli koos kõikide sõnumitega. Hetkel on meil istutamiseks vajalikku maad 7 hektarit, mis võimaldab istutada 21 000-24 500 puud. Kanname  istutatud metsa eest hoolt – lõikame võsa, teostame valgustusraiet, et mets saaks ilusasti kasvada ning paigaldame lindudele pesakaste.

Et puitu võimalikult palju väärindada, kasutame oma toodete valmistamisest tekkinud jäägid ära väiksemate toodete ja meenete valmistamiseks.